Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

pasieka edukacyjna

KURS2023

Oświadczenie RODO i deklarację udziału w kursie pobrać należy ze strony internetowej i przesłać
na adres email podany na plakacie

Oświadczenie RODO

Deklaracja udziału w kursie