Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

Projekty

Nasze zdrowie w dużej mierze zależy od środowiska, w którym żyjemy, ale też od wartości zdrowotnej tego, co jemy. Mazowsze ma w dużej mierze charakter rolniczy, a to szczególnie zobowiązuje do przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej i produkcyjnej. Dzięki rosnącej świadomości mieszkańców, właśnie na Mazowszu odnaleźć można smaczne, zdrowe, wysokiej klasy produkty, wytwarzane dzięki naturalnym procesom technologicznym, według tradycyjnej receptury, z surowców pochodzących z upraw ekologicznych i rolnictwa zintegrowanego. Członkowie naszego Stowarzyszenia są członkami Sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsza i oferują najwyższej jakości produkty pochodzenia pszczelego tj. mód, pyłek, pierzgę, propolis.

STOWARZYSZENIE NASZE PSZCZOŁY Z CHOTOMOWA BENEFICJENTEM PROGRAMU Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Głównym celem projektu było propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez wzrost wiedzy lokalnej społeczności na imprezie plenerowej w Chotomowie (19 maja 2018 r.) o zaletach i walorach smakowych lokalnych
produktów pszczelich oraz innych produktów lokalnych wykorzystujących jako składniki produkty pszczele przygotowywane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Głównym celem projektu jest propagowanie tradycyjnych, lokalnych potraw, zdrowego sposobu odżywiania mieszkańców Mazowsza w różnym wieku, zarówno dzieci jak i dorosłych, na dzień powszedni i na uroczyste wydarzenia rodzinne.
Podczas imprez plenerowych zaprezentowane zostaną walory smakowe lokalnych produktów pszczelich oraz innych produktów lokalnych wykorzystujących jako składniki produkty pszczele przygotowywane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego z powiatów: legionowskiego, łosickiego, pszasnyskiego