Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

STOWARZYSZENIE NASZE PSZCZOŁY Z CHOTOMOWA BENEFICJENTEM PROGRAMU Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji.

Wspiera zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. Program realizowany jest w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2017 r. wynoszą 676.400 PLN.

Przekazywane są w postaci mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu. Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły złożyło wniosek w regulaminowym terminie, korzystając z generatora wniosków. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację - OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE.

Na złożonych 140 wniosków, lider zdobył 28 punktów, Nasze Stowarzyszenie - otrzymało 27 punktów !!!! Otrzymaliśmy pełną wnioskowana kwotę 5 000 zł. Fundusze przeznaczone zostaną zgodnie z założeniami projektu na rozwój nasze infrastruktury, rozbudujemy nasz ogród miododajny oraz pasiekę edukacyjno - szkoleniową. Wykonany zostanie m.in. system nawadniania ogrodu oraz tablica informująca mieszkańców o atrakcjach oferowanych przez Stowarzyszenie w pasiece i na terenie ogrodu miododajnego.