Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

Głównym celem projektu było propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez wzrost wiedzy lokalnej społeczności na imprezie plenerowej w Chotomowie (19 maja 2018 r.) o zaletach i walorach smakowych lokalnych
produktów pszczelich oraz innych produktów lokalnych wykorzystujących jako składniki produkty pszczele przygotowywane przez członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Projekt dotyczył realizacji dużej imprezy plenerowej w dniu 19 maja 2018 r. (przeddzień Międzynarodowego Dnia Pszczoły) poświęconej propagowaniu idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez promocję lokalnych produktów pszczelich. Impreza odbyła się Chotomowie gm. Jabłonna (Powiat Legionowski) w pasiece edukacyjno - szkoleniowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły.

W imprezie uczestniczyli lokalni pszczelarze (członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze z trzech sąsiadujących ze sobą powiatów (legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego) oraz inni członkowie sieci z ościennych powiatów.
W ramach imprezy, prócz promocji członków Sieci i ich produktów, zostały zorganizowane warsztaty dla najmłodszych o życiu pszczoły w środowisku lokalnym, zaletach i właściwościach produktów pszczelich. Dla dorosłych uczestników imprezy zostały zorganizowane warsztaty prezentujące możliwość założenia przydomowej pasieki, zaprezentowano prace pasieczne, sposobów pozyskiwania pyłku, pierzgi i miodu.

Dodatkowo przygotowano prezentację dotyczącą roślin miododajnych, jakie warto by posadzić w przydomowych ogródkach, aby zwiększać pożytki dla pszczół, a tym samym zwiększać produkcję lokalnych produktów pszczelich. Uczestnicy dostali bezpłatnie nasiona roślin miododajnych.

Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Jabłonna, na terenie której działa Stowarzyszenie i na terenie której posadowiona jest pasieka edukacyjno-szkoleniowa.