Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły z Chotomowa zostało jako jedyne w Powiecie Legionowskim Ambasadorem programu Mazowsze Lokalnie.

Ambasadorzy to lokalne grupy działania, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych, których zadaniem jest pomoc w realizacji programu Mazowsze Lokalnie.
Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia.
Już 13 marca 2020 rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu, w którym do wygrania jest ponad 80 mikrodotacji (od 1500 do 5000 zł) o łącznej wartości 366 tys. zł.
Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?
- w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
- w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.
- w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

Więcej informacji na stronie www.mazowszelokalnie.pl
Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.


#mazowszelokalnie