Dla marzycieli

Stowarzyszenie udostępnia własną pasiekę edukacyjno - szkoleniową dla wszystkich, którzy od wielu lat marzyli o własnych pszczołach. Jest teraz taka .możliwość aby na początek przygody postawili 2 własne rodziny pszczele. Wystarczy zgłosić się do Zarządu i zaakceptować przygotowany Regulamin. Stowarzyszenie zapewnia niezbędny sprzęt, środki ochrony i specjalistyczne szkolenie, aby samodzielnie można było poznawać życie pszczół. Szczegóły w załączniku - Regulaminie.