Stowarzyszenie

Sympatyków Pszczelarstwa

Nasze - Pszczoły

Wspieraj pszczoły

Gdy zginie ostatnia pszczoła, człowiekowi pozostaną cztery lata życia ? Albert Einstein

A A A

warsztaty

  • Oferta dla szkół

    Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich przygotowaliśmy ofertę zajęć edukacyjnych z zakresu pszczelarstwa. Nasz program szkoleniowo - warsztatowy jest programem modułowym, pozwalającym na swobodne ułożenie programu szkolenia w zależności od potrzeb, grupy szkoleniowej czy wiekowej

  • Oferta edukacyjna

    Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia Nasz Pszczoły jest nauka i edukacja pszczelarska